Kompleks oczyszczalni ścieków Passi

Informacje o projekcie

Nazwa projektu Kompleks oczyszczalni ścieków Passi
lokalizacja Zeeland, Holandia

Passi to kompleks 10 oczyszczalni ścieków i podległych im przepompowni. Tworzą one system zarządzajcy ściekami w obszarze prowincji Zeeland w Holandii

Kompleks składa się z 10 obiektów. System sterowania każdej oczyszczalni bazuje na sterownikach S7-400 (1-2 szt.) oraz rozszerzeń ET200. System umożliwia wizualizaje wszystkich obiektów z dowolnego miejsca systemu. Wizualizacja zbudowana w sysemie Win CC OA (Open Architecture) jako system rozproszony z centralną redundancją oraz lokalną redundancją dla dużych oczyszczalni.

Liczba I/O = 10000
Liczba głównych paneli procesowych = 115

Zakres prac działu w Gdyni: 

  • zaawansowane symbole obiektów
  • panele procesowe
  • skrypty