Stena Germanica

Informacje o projekcie

Nazwa projektu Stena Germanica
klient Gdańska Stocznia Remontowa

Prace na tym promie pasażerskim, kursującym między Niemcami a Szwecją obejmują dostosowanie statku do rygorystycznych wymogów ekologicznych poprzez instalację systemu metanolu i adaptację silników napędowych do zasilania tym paliwem. Naszym udziałem w tej pierwszej na świecie aplikacji metanolu do napędu statku jest przygotowanie projektu instalacji elektrycznych i automatyki oraz nadzór procesu budowy.